28.03.2017

Direct Billing w SHOWMAX

SHOWMAX, nowy serwis VOD w Polsce, jako pierwszy na rynku uruchomił we współpracy z Digital Virgo dostęp do serwisu poprzez Direct Billing w modelu subskrypcyjnym. Użytkownik serwisu może  wybrać opcję "Dopisz do rachunku" (Direct Billing) obok transakcji kartą płatniczą lub poprzez Paypal. Funkcja ta dostępna jest dla użytkowników Orange, Plus, Play, T-Mobile o dotyczy zarówno oferty abonamentowej (postpaid), jak i na kartę (prepaid). Nowy użytkownik ma możliwość bezpłatnie przetestować serwis przez 14 dni. Opłata wynosi 19,90 zł za 30 dni dostępu do bogatej oferty filmów i seriali na platformie SHOWMAX.

Więcej...

03.01.2017

Direct Billing in all Polish operators

In December 2016 Digital Virgo launched servicing of Direct Billing transactions for users of Play network. As a result our Justpay platform (www.justpay.pl), as the first on the market, provides Direct Billing services for all mobile phone users in Poland. This solution is the easiest way to purchase digital goods from internet services, websites and mobile applications. The amount of money for the purchased goods or digital services is subtracted from a top-up phone user’s account (prepaid) or added to a telephone bill (postpaid).

Więcej...

23.11.2016

Raport Digital Goods PL

Digital Virgo wydało raport Digital Goods.PL, który poświęcony jest rynkowi treści i usług cyfrowych w Polsce.
Szybkie fakty z raportu:
  • 65% polskich internautów przynajmniej raz w życiu kupiło treści lub usługi cyfrowe, a 39,8% przyznaje się do pobierania treści cyfrowych z nielegalnych źródeł
  • Polski rynek e-booków wycenia się na 86 mln zł, a rynek gier komputerowych aż na 1,4 mld zł
  • ...

Więcej...

28.03.2017

Direct Billing in SHOWMAX

Showmax, a new VOD service in Poland, became the first in the market to launch access to the service by Direct Billing subscription in the cooperation with Digital Virgo. You can select "Direct Billing" next to a payment card transaction or via Paypal. This feature is available to Orange, Plus, Play, T-Mobile users. New user is able to test the service for 14 days free. The fee is 19,90 PLN for 30 days access to a rich offer of movies and TV series on the SHOWMAX platform.

Więcej...

03.01.2017

Direct Billing u wszystkich operatorów

W grudniu 2016 Digital Virgo udostępniło transakcje Direct Billing dla użytkowników sieci Play. Tym samym nasza platforma Justpay (www.justpay.pl), jako pierwsza na rynku, obsługuje wszystkich użytkowników telefonów komórkowych w Polsce w zakresie Direct Billing. To rozwiązanie zapewnia najłatwiejszy sposób zakupu dóbr cyfrowych (digital goods) w serwisach internetowych, stronach i aplikacjach mobilnych.
Kwota za zamówiony produkt lub usługę cyfrową jest pobierana z konta użytkownika telefonu na kartę (prepaid) lub dopisywana do rachunku telefonu z abonamentem (postpaid). 

Więcej...

23.11.2016

Digital Goods PL Report

Digital Vigo has issued Digital Goods PL report which focuses on the market of digital contents and services in Poland.
A few quick facts from the report :
  • 65% of the Polish internet users have purchased digital contents or services at least once in their lifetime and 39.8% admit to downloading digital contents from illegal sources,
  • The Polish e-book market is estimated to be worth 86 million zloty and the computer games market is worth as much as 1.4 billion zloty,
  • ...

Więcej...

Strony