24.06.2016

Jak mobile może ułatwić funkcjonowanie każdej firmy

O smartfonizacji społeczeństwa mówi się od dość dawna. Na co dzień korzystamy z urządzeń mobilnych – do pracy, dla rozrywki, w ramach hobby. Telefony zastępują nam wiele podstawowych przedmiotów – poczynając od budzika albo kalkulatora, kończąc na aplikacjach do obróbki zdjęć albo NFC działającym, jak karta płatnicza. Czy w takim razie uniwersalność rozwiązań mobilnych może się sprawdzić we wszystkich branżach? Jak można mobile wykorzystać np. w przemyśle budowlanym? Udało się nam stworzyć ciekawe rozwiązanie wraz z Lafarge – na podstawie case study z naszego podwórka, chcielibyśmy pokazać, że podobne funkcjonalności można wprowadzić w firmach zajmujących się dowolną działalnością.

Więcej...

16.11.2015

Beacony. Case study z Purple Day

Beacony. Sama technologia jest nam wszystkim dobrze znana - coraz chętniej pisze o niej prasa, coraz częściej możemy widzieć jej zastosowanie podczas różnego rodzaju wydarzeń. Wszyscy wiemy, że beacony są ciekawe, „polskie” (polskie start up’y zdobyły dzięki nim sławę), a przy okazji przydatne w wielu sytuacjach (polska aplikacja „Virtualna Warszawa”, która wykorzystuje beacony w ramach pomocy osobom niedowidzącym, zdobyła wielkie dofinansowanie). 
20 października wzięliśmy udział w konferencji Purple Day organizowanej przez MindShare jako Partner Technologiczny. Oprócz klasycznego stoiska i wygłoszenia prezentacji (Marcin Łaciak znowu nas reprezentował jako prelegent), mieliśmy także dodatkowe zadanie. Współorganizowaliśmy wraz z TargeDS pokazową akcję wykorzystania technologii beacon. 

Więcej...

17.07.2015

Envelo application - way for a modern-day holiday postcard

Summertime is finally in the full bloom.  Your holiday at work has been approved long time ago, accommodation has been booked and you are taking your family for a well-deserved rest. Once upon a time holiday makers used to send postcards from a holiday center – ugly and faded but that was the only thing available. Nowadays, when the tradition of sending holiday postcards is slowly disappearing the Polish Post is trying to revive this beautiful custom of sending greetings from holiday destinations. What’s more they make use of modern-day technologies. Thanks to Neocard (one of the options available in Envelo application which belongs to the Polish Post Digital Services) it is possible to send a cutting-edge and personalized postcard to addressees in Poland and abroad. It is a wonderful solution so we are proud to be a part of this process. It is Digital Virgo that provides the solution allowing to make payments in the application quickly and easily. 

Więcej...

24.06.2016

How mobile can make functioning of businesses easier

The influence of smart phones on our society has been visible for quite a long time. Mobile devices are used on a daily basis – ranging from alarm clocks through calculators to photo processing applications or NFC used as a payment card. Can versatility of mobile devices prove useful in all lines of business? How can mobile solutions be utilized e.g. in the construction business? In cooperation with Lafarge we have managed to create an interesting solution - on the basis of a case study from our field – and we would like to demonstrate that similar functionalities may be implemented in businesses conducting other types of economic activities.

Więcej...

17.07.2015

Aplikacja Envelo, sposób na nowoczesną widokówkę z wakacji

Wakacje wreszcie nadeszły w całej okazałości. Urlop w pracy już dawno zaklepany, kwatera opłacona, wyjeżdżacie rodziną na wymarzony odpoczynek. Kiedy wysyłało się pocztówkę z ośrodka wczasowego – taką brzydką, wyblakłą, ale innej przecież nie było. Teraz, kiedy tradycja wysyłania kartek z wakacji powoli przymiera, Poczta Polska stara się przywrócić piękny zwyczaj przesyłania sobie pozdrowień z urlopu. Co więcej, korzysta w tym celu z nowych technologii. Dzięki Neokartce (jedna z opcji w aplikacji Envelo należącej do Poczta Polska Usługi Cyfrowe) mamy możliwość nadania nowoczesnej i spersonalizowanej pocztówki do adresatów w Polsce i za granicą. To świetne rozwiązanie, dlatego jest nam bardzo miło, że w całym procesie i my mamy swój udział.  To właśnie Digital Virgo dostarcza rozwiązanie pozwalające łatwo i szybko dokonać płatności w aplikacji. 

Więcej...

18.06.2015

mobiSTAT - nowe podejście do badań na urządzeniach mobilnych i PC

Smartfony, tablety i komputery stały się centrum aktywności współczesnego człowieka. Mimo to sfera zachowań użytkowników tych urządzeń jest głównie badana obecnie na podstawie badań deklaratywnych. Brakuje natomiast dokładnych pomiarów, jak faktycznie są użytkowane poszczególne urządzenia, jakich wyborów użytkownicy dokonują. Właśnie dlatego powstała nowatorska aplikacja mobiSTAT - narzędzie analityczne w badaniach TNS Polska nad aktywnością użytkowników urządzeń mobilnych i PC. Za stronę techniczną przedsięwzięcia odpowiada Digital Virgo.

Więcej...

Strony